The Night Of – A Ball of Yarn

The Night Of – A Ball of Yarn


.זו שנרצחה, שהופיעה בעיתונים זו שראית בלילה
.שבו היא נרצחה .בתחנת הדלק .יש צילומי אבטחה ?מה התרחש שם .את יודעת .אני לא יודעת הייתה לה הוויברציה
.שיש לנשים מסוימות ,לפני שאתה מספיק לשים לב
.הן מתות. ככה סתם ?ויברציה כאילו היא החתולה
.ואתה כדור הצמר .נשים כאלה נחושות להרוס אותך לפעמים אין לך ברירה אלא לתקוף
?ראשון, את מבינה למה אני מתכוון .כאילו זה הגיע לה כאילו זו עובדה בראש של נשים
כאלה, שהן מתנת האל לאנושות .ואתה שום דבר מלבד צעצוע ,עד שהן מגלות אחרת
.כמו שהיא גילתה .דיברת איתה שם
?למה כי זיהיתי בה את הטיפוס ההרסני
.ולא אהבתי את זה ,לפעמים כשחושפים אותן
.זה מנטרל אותן אתה זוכר את הגבר
?שהיה איתה ,זה לא היה גבר
.זה היה כדור צמר ?לאן נסעת אחרי זה ?לאן אני נסעתי ?באמת ?זה הכיוון שלך ?גם את חתולה
.לא- ?את חושבת שאני כדור צמר
.לא- ,התעסקתי עם נשים כמוך כל חיי
.ואני עדיין כאן ?את יודעת איך .תקראי בתנ”ך .ספר שופטים, פרק ט”ז
.זה כל מה שגבר צריך לדעת

Leave a Reply